Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis do 1. ročníka Zápis do 1. ročníka ZŠ bude 9. apríla 2018 o 15.00 hod. v základnej škole.

Zápisu dieťaťa do prvého ročníka sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Ponúkame Vám možnosť elektronickej prihlášky. 

Podpísanú prihlášku v papierovej podobobe donesiete na zápis. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
    Komenského 64/17
    067 81 Belá nad Cirochou
  • ZŠ - 057 7683144
    MŠ- 057 7683 577
    ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria