Navigácia

História školy Profil školy KONCEPCIA PRÁCE ŠKOLY ORGANIZÁCIA ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

O škole

História školy


Škola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla už v roku 1848 ako rímskokatolícka škola. 

V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej ľudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce.

Po druhej svetovej vojne prestala byť škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.

V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov.
Do roku 1976 to bola základná deväťročná škola a od roku 1976 základná škola.

V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom „Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou“. 

01.09.2004  naša škola sa zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo  Košice. Od tohto dňa už nesie názov:

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
    Komenského 64/17
    067 81 Belá nad Cirochou
  • ZŠ - 057 7683144
    MŠ- 057 7683 577
    ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria