Navigácia

 • DOD Gymnázium Snina

  Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Snine si dnes 15.11. obzrelo aj niekoľko našich deviatakov. Popri prehliadke školy sa tradične koná aj futbalový turnaj. Naši chlapci na dobre obsadenom turnaji skončili na peknom  treťom mieste /z druhého miesta nás odunulo iba horšie skóre/ Výsledky: CZŠ Belá : ZŠ Komenského Snina 0:0, ZŠ POH Snina 2:2, ZŠ Študentská Snina 0:2, ZŠ Ubľa 1:0

 • TESTOVANIE 5

  21. 11. 2018

  CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra so začiatkom o 8:00hod. 

  Viac v priloženom odkaze:

   

  Základné informácie k T5-2018

 • Týždeň boja proti drogám

  Vyzývame žiakov, ale aj celé triedne kolektívy II. stupňa ZŠ , aby sa  v tomto šk. roku zapojili do súťaže Nebuď otrok drog  a to  vedomostného kvízu organizovaného  Ministerstvom zdravotníctva SR a získali skvelé ceny. Všetky potrebné informácie nájdete www.nebudotrokdrog.sk

 • Stolný tenis

  Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ sa konalo v Snine aj s našou účasťou. Dievčatá potešili druhým miestom, chlapci skončili na nepopulárnom štvrtom mieste. Výsledky dievčatá: CZŠ Belá : Gymnázium Snina 4:3, ZŠ Študentská Snina 4:2, ZŠ Komenského Snina 3:4  Výsledky chlapci: CZŠ Belá : CSŠ Snina 2:4, Gymnázium Snina 0:4, ZŠ Komenského Snina 4:1, ZŠ Študentská Snina 2:4. Školu reprezentovali: Dzurovej Peter (9.r.), Hašuľ Juraj, Gnip Kristián (5.r.), Tomková Natália, Poľaková Kristína (7.r.), Hašuľová Emma (5.r.), Tomková Nella (4.r.)

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Deti Cirkevnej základnej školy v Belej nad Cirochou sa 18. októbra 2018 zapojili do modlitby za pokoj a mier vo svete s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Táto celosvetová modlitbová iniciatíva je organizovaná pápežskou nadáciou ACN, u nás známou ako Kirche in Not. Aj tento rok deti odpovedali na túto výzvu a spolu so svojimi učiteľmi sa modlili ruženec. Tak sa spojili v modlitbe nielen s deťmi, ale aj so všetkými mladými duchom po celom svete.

 • Futsal -okresné kolo

  Naši chlapci sa zúčastnili na okresnom kole vo futsale žiakov ZŠ v Snine. V konkurencii 5 zúčastnených škôl si vybojovali pekné druhé miesto. Výsledky: CZŠ Belá : ZŠ Budovateľská Snina 4:2, ZŠ Stakčín 5:4, ZŠ POH Snina 2:1, CSŠ Snina 0:2. Školu reprezentovali: Piško Tomáš, Ihnát Matúš, Hišem Kristián, Valko Ľubo, Burik Marek, Šimon Jozef

 • Posvätenie školských tašiek 2018

  Aj tento školský rok sme začali detské sväté omše posvätením školských tašiek, v ktorých sa objavili knihy zo slovenského jazyka, matematiky, ale aj fyziky či biológie. Nechýbali ani tašky učiteľov :) (asi aby dávali len jednotky :D) Pán kaplán R. Gönci to zvládol, predral sa pomedzi hŕbu tašiek a posvätil každú jednu. S pomocou Ducha Svätého môžeme napredovať v získavaní nových vedomostí.

 • Deň úcty k starším

  Október - mesiac úcty k starším bol i tento rok v našej škole trochu netradičný. Celé dopoludnie bolo venované aktivitám našich prváčikov so starými rodičmi. Žiaci prvých ročníkov si za pomoci pani učiteliek uctili svoje babičky a deduškov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku, pretože staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Ukázali im, čo všetko sa už v škole naučili. Básničkami i pesničkami im srdcia pohladili a v školskej kaplnke sa spolu s kňazom Marcelom Stankom spoločne pomodlili.

 • Botanická záhrada Košice

  Dňa 13. 10. 2018 sa 49 žiakov 2. stupňa našej základnej školy v rámci športovo-turistického krúžku zúčastnilo exkurzie do Košíc. Najprv navštívili botanickú záhradu. V skleníkoch videli banány, mandarínky, kaktusy i chryzantémy. Okrem iného videli i mini ZOO i hmyzí hotel. Potom sa pešo premiestnili do centra Košíc do Dómu sv. Alžbety, kde zotrvali v modlitbe a vystúpili aj do vyhliadkovej veže Dómu, ktorá je vysoká 60 m a vedie tam 165 schodov. Hlad utíšili v malej pizérii malými kúskami pizze. Domov sa vrátili unavení, ale s množstvom zážitkov.

 • Ovocie a zelenina

  V rámci týždňa Hovorme o jedle na výstavu ovocia a zeleniny doniesli žiaci nádherné exponáty, ktoré svojim zaujímavým tvarom zaujali porotu. Na tejto výstave sme mohli vidieť rôzne druhy ovocia a zeleniny vypestovanej v Belej nad Cirochou: fialové zemiaky, veľké tekvice v tvare labute, srdiečkové zemiaky, machovky peruánske, kvietkované feferónky. Vyhodnotenie: 1. miesto Matúš Lojan 5. A, Samuel Lojan 2. A, Tobias Kováč 4. B. 2. miesto Anna Štofíková 4. B, Jakub Kováč 1. A, Tomáš Lojan 1. B., 3. miesto Tobiaš Valko 3. A, Michal Valko 8. A, Gregor Gnip 4. A. 4. miesto Matej a Jozef Čižmár 3. A, Kristián Gnip 5. A, Lukáš Gerboc 2. A, Natália Buríková 3. A. Srdečne blahoželáme!

 • Hovorme o jedle

  Od 15. – 19. 10. 2018 začína tematický týždeň Hovorme o jedle. Je to už 6. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity, ktorá zahŕňa výtvarnú súťaž „Chutné maľovanie“, literárnu súťaž „Kúzlo dobrého jedla“ a fotografickú súťaž „Očami gurmána.“ Na celý týždeň sú naplánované rôzne potraviny, o ktorých sa budeme rozprávať a realizovať jednotlivé aktivity zamerané na zdravotný štýl. PONDELOK: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. UTOROK: zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. STREDA: mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. ŠTVRTOK: Mäso, hydina, ryby, varia, strukoviny. PIATOK: cukry, tuky, soľ.

 • Jesenná ikebana

  Dňa 10. 10. 2018 bola na našej škole súťaž v aranžovaní ikebany. Prišli malí mladší i starší žiaci a z farebného lístia, gaštanov, orechov, tekvíc, vytvorili nádherné jesenné ikebany. Ocenenie získali títo žiaci. 1. miesto: Z. Štofiková a B. Ondíková 8.A, 2. miesto N. Galajdová 2. A, J. Hašuľová 2. A, N. Buriková 3. A, 3. miesto M. Burdová 3. A, N. Dická 3. B, 4. Miesto: O. Škutka 1. A, M. Andrejová 1. A. Cenu za kreativivu získali T. Kolesár 2. A, A. Valaská 1. A. Srdečne blahoželáme.

 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  Tento ročník, ktorý sa konal 4.10 v Snine, sa nám ako družstvám nevydaril keď družstvo žiačok aj žiakov skončilo na nepopulárnom 4 mieste. Avšak v kategórií dievčat skončila naša deviatačka Viktória Buríková na 1. mieste a vybojovala si tak postup na krajské kolo v kategórii jednotlivcov. Srdečne blahoželáme. Školu reprezentovali: Buriková Viktória, Andrejčíková Patrícia 9. roč., Gnipová Katka 6. roč., Piško Tomáš 9 roč., Hišem Kristián, Karľa Tomáš 8. roč.

 • Európsky deň jazykov. 

   Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ,  približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom tohto dňa je podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli  rôznymi aktivitami na hodinách cudzích jazykov: vytvorili a zahrali si pexeso, urobili si anglický obrázkový slovník, leporelo, prostredníctvom prezentácií sa oboznámili s jednotlivými krajinami Európy, čítali si knihy v  cudzích jazykoch, prednášali básne, zahrali si rôzne hry, ktorými si upevňovali a precvičovali cudzie jazyky… Žiaci deviateho ročníka si vyskúšali rolu učiteľov, keď učili cudzí jazyk svojich mladších spolužiakov. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa oboznámili so základmi španielskeho jazyka s pani učiteľkou Truskovou. Spestrením hodín bolo počúvanie pesničiek, dialógov a tiež tanec Makarena. Pripomenutie tohto dňa na našej škole prebehlo veľmi úspešne a všetkým sa veľmi páčil.  Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých činností, hravou formou sa otestovali a precvičili si svoje vedomosti z cudzích jazykov.

 • Exkurzia v stolárskej dielni

  V rámci techniky navštívili žiaci 5. ročníka stolársku dielňu PB  NÁBYTOK v hornej časti obce, kde si prezreli drevoobrábacie stroje i samotný proces výroby detských stoličiek. Stolár Jozef Burik nám všetko ochotne poukazoval a vysvetlil jednotlivé operácie potrebné k výrobe jednej stoličky.

 • Prednáška s psychologičkou

  Už tradične začiatkom školského roka má v našej škole prednášku pre piatakov a šiestakov pani Mgr. Krišková z CPPPaP v Snine. Piataci sa počas dvoch vyučovacích hodín venovali téme Adaptácia v  piatom ročníku. Na túto tému boli pre žiakov pripravené viaceré aktivity a o adaptácii žiaci živo diskutovali s pani psychologičkou. Pre šiestakov bola pripravená téma Stmeľovanie kolektívu. Prostredníctvom rôznych činností si precvičovali spoluprácu, súdržnosť, komunikáciu a pocit spolupatričnosti v triednom kolektíve pod dohľadom pani psychologičky. 

 • JOJ- školská florbalová liga

  Dievčatám sa prvý turnaj vydaril keď neprehrali v riadnom hracom čase ani v jednom zápase a so ziskom 6 bodov im zatiaľ patrí druhá priečka. V prvom zápase vyhrali so ZŠ Študentskou Snina 2:1, odohrali potom veľmi dobrý zápas so ZŠ Komenského 1:1 (po samostatných nájazdoch 1:2) a v poslednom bezgólovom zápase so ZŠ Z. Hámre mali pevnešie nervy na nájazdy (1:0 sn). Školu reprezentovali: Kohútová Sofia, Buriková Viktória, Kováľová Terézia 9.roč., Vojtková Ema, Buriková Natália 8.roč., Nacková Sára, Hrežiková Adriana, Daduová Bianka 7.roč.

 • Cyklotúra do Kolonice

  Viac ako 40km dlhú cyklotúru absolvovali  niektorí žiaci 9. ročníka - poznačenú dvoma defektami,  jedným prasknutým pedálom a zabudnutým foťákom. Po namáhavejšom výstupe do kameňolomu v Z.Hámroch  ich cyklotrasa smerovala po lesnej ceste vrstevnicou  k Umartemu, odkiaľ cez Konské a Šponáreň prišli na Kolonické sedlo k observatóriu. Po menšej prestávke už po hlavnej ceste si s vetrom vo vlasoch užili zjazd z Kolonického vrchu až do Stakčína, za ktorým ich čakal nepríjemný úsek úzkej cesty smerom do Sniny. Aj ten však bezpečne zvládli a po ešte jednej zastávke v Tescu dorazili domov.

 • Z Runiny na Riabu skalu

  Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali v rámci branného celodňovú turistiku v Poloninách. Z Runiny sa vybrali, s menšou zachádzkou k Trom studničkám, strmým brehom  na Ďurkovské sedlo(1120m n.m.).  Odtiaľ po hrebeni Polonín na samotný Ďurkovec (1189 m n.m.) a Riabu skalu (1199 m n.m.), z ktorej zišli aj na vyhliadku pri známom zosuve. Počasie im prialo a tak sa im naskytli nádherné výhľady. 

 • Pobyt v prírode

  Dňa 13. 9. 2018 boli naši žiaci v prírode. V areáli Topovné prežili krásne slnečné dopoludnie. Zahrali si loptové hry. Najstarší žiaci v tento deň boli na celodennej turistike.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
  Komenského 64/17
  067 81 Belá nad Cirochou
 • ZŠ - 057 7683144
  MŠ- 057 7683 577
  ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria