Navigácia

 • Morálne ocenenie žiakov

  Pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč, 25. júna morálne ocenil 54 žiakov Košickej arcidiecézy. Medzi nimi boli aj naši deviataci. Z 9.A Adriana Mariničová a Eva Pristašová, z 9.B Alexndra Valalská, Sára Čižmarová a Zuzana Drábová.  Svätá omša a slávnostné ocenenie sa konali v Kostole sv. Michala Archanjela v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

 • Branné cvičenie

  Dňa 26. 6. 2018 sa na školskom dvore uskutočnilo branné cvičenie. Starší žiaci súťažili v rôznych disciplínach. Určovali azimut, absolvovali jazdu zručnosti na bicykli, strieľali zo vzduchovky, určovali dopravné značky, dávali prvú pomoc, určovali rastliny a liečivé bylinky, hádzali s granátom. Mladší žiaci hádzali loptičku do bubna, určovali, čo patrí do lekárničky, obväzovali s obväzom, určovali dopravné značky a jazdili na bicykli.

 • Policajní psovodi

  Dňa 25. 6. 2018 na našu školu zavítali policajní psovodi. Mali so sebou troch vycvičených psov. Policajti im postupne pomocou povelov prikazovali vykonávať rôzne úkony. Tieto ukážky boli pre deti veľmi zaujímavé. Videli zásah cvičeného psa, ako zadržal utekajúcu osobu. Nakoniec sa všetci žiaci povozili v policajnom aute.

 • Druháci na školskom výlete

  Naši druháci, dňa 8.6.2018, navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. Mali možnosť vidieť umelecko–historickú expozíciu (zariadené miestnosti kaštieľa, galériu panovníkov, zbrane, ...), prírodovednú expozíciu (živočíšstvo Horného Zemplína) a expozíciu ľudovej architektúry a bývania.

 • Exkurzia v kaštieli

  Posledné  stretnutie žiakov v tomto školskom roku z krúžkov výtvarný a tvorivá dielňa sa uskutočnilo v  Kaštieli v Snine. Žiaci si mohli prezrieť výstavu stavebníc Lego s názvom Iná kocka. Rôzne dopravné prostriedky zložené z kociek Lega tam vystavoval dospelý fanúšik tejto stavebnice V. Bartuš. Cestou sa žiaci osviežili zmrzlinou.

 • Zber papiera

  Toho roku sa nazbieralo 17 494 kg papiera. Najusilovnejší zberatelia: Samuel Lojan 1. A -  2 222 kg, Matúš Lojan 4. A - 1 850 kg a Norbert Čižmár 8. B -  803 kg, Bianka Ondiková 7. A -  653 kg, Filip Gnip 2. B - 610 kg, Adam Sabo 2. A – 548 kg, Zuzka Štofiková 7. A - 491 kg, Ľuboš Valko 7. A – 464 kg, Tobias Kováč 3. B – 436 kg, Hana Buriková 7. A – 353 kg, Peter Dzurovej 8. B – 335 kg, Bianka Ďuríková 4. A – 320 kg.                                  Vyhodnotenie tried: 1. A –  3 712 kg, 4. A -  2 735 kg, 7. A - 2 565 kg.

 • Mýty a legendy nášho kraja

  Aj toho roku sa žiaci z krúžkov tvorivá dielňa a výtvarného krúžku zapojili do 4. ročníka výtvarnej súťaže Andreja Smoláka: Mýty a legendy nášho kraja. Maľovali kňažnú Nastasiu, Fedora Hlavatého, Dida Beskyda a tiež aj ľudovú pieseň. Súťažilo 21 škôl zo Sninského okresu, ktoré poslali 284 výtvarných prác.  V 2. kategórii mladších žiakov získala 2. miesto Nikola Galajdová z 1. A. Cenu starostu obce Belá nad Cirochou Jána Vajdu získali súrodenci Jozef a Matej Čižmárovi, Čestné uznanie riaditeľa Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka získal Richard Burík zo 4. A. V 4. kategórii ZUŠ získala 2. miesto Emma Hašuľová zo 4. A. Srdečne blahoželáme.

 • Adoptuj si kravičku

  Do projektu „Adoptuj si kravičku“ sa na našej škole zapojili 3 triedy: 4. A, 5. A a 7. A s triednymi učiteľkami Karľovou, Komárovou a Dunajovou. Keď nazbierali určitý počet kódov zo slovenských mliečnych výrobkov, splnili podmienku adopcie. Svojej kravičke dali meno a mohli sa o ňu virtuálne starať. Dňa 22. 6. 2018 bol na mliečnych farmách na celom Slovensku Deň otvorených dverí a naši žiaci sa išli pozrieť za svojimi adoptovanými kravičkami do Uliča. Po farme ich sprevádzal zootechnik a ukázal im tie adoptované, ale aj malé týždňové teliatka, jalovičky aj dospelé kravičky. Cestou naspäť si ešte prezreli v Uliči výstavu miniatúrnych drevených kostolíkov.

 • Mladý záhradkár

  Dňa 13. 6. 2018 sa žiačka Eva Pristašová z 9.A triedy s pani učiteľkou Dunajovou zúčastnila na celoslovenskom kole vedomostnej súťaže Mladý záhradkár v Piešťanoch. Naša žiačka sa umiestnila na krásnom 10. mieste a získala veľmi hodnotné ceny od sponzorov danej súťaže.

 • Prvé sväté prijímanie

  Milí rodičia! Pohľad na vaše krásne dieťa pred oltárom samého Boha je pre vás najväčšou odmenou za všetku lásku a obety, ktoré ste doteraz vynaložili pre vaše deti. V ich mene vám ďakujeme, najmä za všetko, čo ste pre ne urobili po duchovnej stránke, ale zároveň i prosíme, aby ste urobili všetko preto, aby ste pomohli vašim deťom ostať tomuto dňu verní.

 • Futbalový turnaj najmenších

  Športovo spriatelené školy Belej a Kamenice n/C. usporiadúvajú pre žiakov 1. až 3. roč. priateľské futbalové turnaje. Tentoraz na naši žiaci predstavili na ihrisku v Kamenici. Výsledok sa neráta, ide o radosť z pohybu a nové kamarátstva.

 • Cyklotúra na Rimákov vrch

  Na krátku cyklotúrku k susedom - ku krížu nad Dlhým n/C (pod Rimákov vrch) sa v pondelok 28.5. 2018 vybrali devätnásti ôsmaci. V horúcom slniečku sa poľnou cestou popri Ciroche vydali do susednej obce. Na kótu museli vytlačiť bicykle po lúke, ktorá vyzerala ako pozadie z Windowsu, ale námaha sa oplatila. Naskytli sa im krásne výhľady. Cestou-necestou späť chytili 5 defektov a niektorí nezvládajúc pálivé slnko sa schladili v Ciroche. 

 • Triedenie odpadu

  Začať učiť triediť odpad práve deti, je dôležité. Čo sa v škole naučia, to prenesú aj domov na rodičov a starých rodičov. Farebné nádoby ich majú naučiť základom triedenia. To, na čo ktorá nádoba slúži, prišiel deťom našej školy ukázať starosta Ján Vajda,  ktorý spolu s pani riaditeľkou Mgr. Alžbetou Draganovou ukázali deťom, ako majú správne odpad triediť, čo patrí do ktorej farebnej nádoby i to, že z druhotnej suroviny sa dá vyrobiť "nový tovar".

 • Aj ôsmaci na splave 

  Takmer mesiac po tom, čo deviataci splavili chladnú Cirochu, sa na splav odhodlali aj ôsmaci. Voda bola citeľne teplejšia, bolo jej však trošku menej. Nízky stav hladiny zvyšoval nároky na manévrovanie a častejšie prenášanie lodí cez plytčiny. Napriek náročnejšiemu pádlovaniu sa aj im podarilo šťastne doplávať po viac ako 5 hodinách až do Laborca v Humennom, kde sa ešte dosýta vyčľapkali.

 • Postup na celoslovenské kolo GPX

  Miška Valcerová sa stabilnými výkonmi v základnej časti náborových turnajov GPX v šachu začiatočníkov dostala do prvej desiatky najlepších hráčok v kategórii dievčat do 14 rokov - skupina Východ (PO+KE), čím postúpila do semifinále tejto súťaže. Do Bardejova (2.6. 2018) cestovala so skromným cieľom zbierať skúsenosti a prípadné polbody za nejakú tú šťastnú remízu. Málokto čakal, že v semifinále, medzi desiatkou najlepších hráčok, sa jej podarí uspieť. Hralo sa kruhovým systémom každý s každým a po prvých 6. kolách prišiel príjemný šok. Miška mala plných 6 bodov zo 6 kôl. A hoci zvyšné 3 kolá všetky prehrala, nakoniec obsadila pekné postupové 4. miesto a miestenku na celoslovenské kolo medzi 10 najlepších v kat. D14 z celého Slovenska, ktoré bude 9.6.2018 v Humennom. Gratulujeme a držíme jej palce.

 • Pápežské misijné diela a Biblická olympiáda

  „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“. Pod týmto mottom sa 30. mája 2018 konala misijná súťaž pre žiakov  II. stupňa ZŠ, ktorú už po 8. krát zorganizovali Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy.  Do súťaže sa zapojilo 39 žiakov z deviatich farností. Podmienky súťaže boli neobvyklé, pre žiakov zaujímavé a trošku „sťažené“ v priestoroch starej pivnice fary Svätého Mikuláša v Prešove – „U Nikodéma“. Žiaci súťažili v 3. kolách zo znalosti a orientácii sa vo Svätom písme, svätý Pavol – bláznovstvo Kríža v ohlasovaní Kríža, poznatky Katechizmu, poslanie a úloha kresťanskej rodiny dnes. Našu školu reprezentovali tri deviatačky: A. Mariničová, Z. Drabová a A. Valalská, ktoré získali pekné 3. miesto. Tie isté dievčatá nás reprezentovali aj na Biblickej olympiáde, na ktorej sa umiestnili na druhom mieste. Na súťaž aj olympiádu žiačky pripravoval pán kaplán. Srdečne blahoželáme.

 • Krajské športové kolá

  Naši žiaci a žiačky, ktorí zvíťazili v okresných kolách si zmerali sily so žiakmi ostatných škôl na krajských majstrovstvách. Naše účinkovania sa skončili v základných skupinách, najbližšie k postupu mali starší žiaci. Najpv neuspeli naše florbalistky v Prešove, potom najmladší futbalisti získali skúsenosti na turnaji McDonalds v Sabinove, mladších žiakov vyškolili futbalové školy v Stropkove a najlepšie sa predviedli najstarší futbalisti na turnaji v Prešove, keď zaváhanie v jednom zápase nás stálo postup zo skupiny. Aj tak všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Mladý záhradkár

  Dňa 23. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili pod vedením p. uč. Dunajovej vedomostnej súťaže „MLADÝ ZÁHRADKÁR“. Žiaci vypracovali vedomostný test o bylinkách, určovali 60 druhov rastlín, bylín, plodov a semien. V poslednej časti určovali jednotlivé druhy ovocia a zeleniny so zatvorenými očami. Žiačka Eva Pristašová sa umiestnila na 1. mieste a získala najväčší počet bodov zo všetkých súťažiacich a postúpila na Celoslovenské kolo do Piešťan. V kategórii starších žiakov E. Pristašová, A. Mariničová a G. Čochráčová získali 2. miesto z 10 škôl. Blahoželáme a E. Pristašovej držíme palce.

 • Florbalová liga

  Tento ročník nám priniesol radosť vo florbalovej lige iba v jedinej kategórii a to v chlapčenskej, za pekné druhé miesto z pomedzi ôsmych ZŠ. Dievčatá tento rok v silnej konkurencii šiestich škôl hľadali streleckú formu čo stačilo iba na celkové štvrté miesto. Aj tak si obe družstvá zaslužia pochvalu za vzornú reprezentáciu školy.

 • Šachový kráľ a kráľovná

  Jubilejný 10. ročník Okresnej šachovej ligy sa 23. mája zavŕšil posledným 8. kolom, ktorého sa zúčastnilo 67 žiakov. V ňom mali žiaci poslednú možnosť pokúsiť sa dostať na medailovú pozíciu vo svojej kategórii. V najstarších kategóriách dominovali žiaci našej školy. Andrej Čopík a Aneta Hudáková získali s najväčším súčtom bodov nielen prvenstvo medzi žiakmi 8.-9. ročníka, ale sa stali aj šachovým kráľom a kráľovnou medzi žiakmi ZŠ sninského okresu pre rok 2018. Ďalšiu zlatú medailu pridal Michal Valko v kat. žiakov 5.-7. ročníka. Ten napriek absencii v posledných dvoch kolách nemal konkurenciu a tešil sa z prvenstva. Výborný výkon podal ešte Lukáš Zboraj medzi najstaršími chlapcami, ktorému strieborná priečka ušla iba o vlások, keď o jeho odsune na bronzovú pozíciu rozhodlo iba pomocné hodnotenie. Vo vyhodnotení 7 škôl sninského okresu sme skončili „len“ na 2. mieste, keď nás predbehla ZŠ Študentská  Snina, ktorej žiaci dominovali hlavne v mladších kategóriách.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
  Komenského 64/17
  067 81 Belá nad Cirochou
 • ZŠ - 057 7683144
  MŠ- 057 7683 577
  ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria