• Prichádzajme k deťom cez srdce. Výchova je vecou srdca.
    Pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho slova.
   • SPOLOČENSTVO

   • Chceme, aby sa v škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    Škola, kde sme doma.
   • MATERSKÁ ŠKOLA

   • Poslaním našej cirkevnej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu dieťaťa, všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa v prostredí preniknutom radosťou z objavovania.
   • Školský klub detí

   • - príprava na vyučovanie,
    - priestor pre oddych a relax,
    - podporovať tvorivosť, zručnosť detí,
    - podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi,
    - upevňovať pozitívny vzťah k okoliu a životnému prostrediu
     • ORANŽOVÁ FÁZA - Covid 19

      Oznamujem rodičom a žiakom, že naša škola je od piatka 25.9.2020 v oranžovej fáze COVID-19. Máme potvrdené dva prípady pozitívnych žiakov v triede 9.A.

      Prosím všetkých žiakov, aby v škole dôsledne dodržiavali hygienické opatrenia: nosenie rúška, umývanie rúk a obmedzenie kontaktu so žiakmi iných tried. Ak sa u niektorého žiaka prejavia príznaky ochorenia nech radšej ostane doma a oznámi to triednemu učiteľovi.

     • Slávnostné Te Deum

      Prišiel koniec júna a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť celoročné snaženie. Každý z nás sa mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte popracovať. Po slávnostnom Te Deum v kostole sa žiaci zhromaždili na kostolnom nádvorí, kde od svojích triednych učiteľov dostali vysvedčenia. Mnohí odchádzali s usmiatou tvárou, niektorí si snáď uvedomili, že musia ešte pridať. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri!

     • Slávnostne zhodnotenie školského roka 2019/2020

      Dňa 26. 6. t. j. v piatok sme slávnostne zhodnotili školský rok 2019/2020. Na školskom dvore sme ocenili našich žiakov, ktorí počas roka dosiahli výborný prospech. Ocenili sme i úspešných reprezentantov našej školy, rozlúčili sa s deviatakmi i s pánom kaplánom Petrom Kuriškom, ktorý od nás odchádza. Žiaci si prevzali krásne knihy i futbalové trofeje. Slávnostné ukončenie školského roka, ako i odovzávanie vysvedčení, sa uskutoční v pondelok na sviatok sv. Petra a Pavla v kostole so začiatkom o 9.00 hod.

     • Otvorenie školy od 1.6.2020

      Žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí sa rozhodli využiť možnosť návratu do školy od 1. júna 2020, budú pracovať v pridelenej učebni, príp. exteriéri školy pod vedením (zväčša) svojej triednej učiteľky za prísnych protiepidemiologických opatrení.

      Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru a veríme, že to všetci spoločne zvládneme!

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 29. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia - Branisko 2020
   • Prednáška - mokrade
   • Karneval 2019/2020
   • ŠKD 2019/2020
   • Koledovanie
   • Jasličková pobožnosť 2019
   • Vianočná ikebana 2019
   • Vianočná burza 2019
   • eTwinning 2019/2020