Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
  Komenského 64/17
  067 81 Belá nad Cirochou
 • ZŠ - 057 7683144
  MŠ- 057 7683 577
  ŠJ- 057 7683578
Utorok 18. 9. 2018

Novinky

 • Dňa 3. 9. 2018 sa začal nový školský rok 2018/2019. Na sv. omši VENI SANCTE sme vzývali sedem darov Ducha Svätého: Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne voči Bohu. Pán farár Mgr. Martin Frena poprial všekým žiakom veľa úspechov. Pani riaditeľka Mgr. Alžbeta Draganová sa zvlášť prihovorila novým prvákom, piatakom a deviatakom, ktorých čaká záverečná skúška Monitor. Všetkým žiakom popriala úspešný školský rok. https://youtu.be/RVgqoN0Tms0

 • V dňoch 29. – 31. 8. boli všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy na duchovnom cvičení s pánom farárom Mgr. Martinom Frenom v Bardejovských kúpeľoch, kde strávili spoločné chvíle pri modlitbe na sv. omšiach. Pripravené boli aj prednášky, adorácie, ranné chvály, vešpery, sv. spoveď, či osobný rozhovor s kňazom. Cestou v Hanušovciach navštívili aj renesančno-barokový kaštieľ zo 17. storočia.

 • Pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč, 25. júna morálne ocenil 54 žiakov Košickej arcidiecézy. Medzi nimi boli aj naši deviataci. Z 9.A Adriana Mariničová a Eva Pristašová, z 9.B Alexndra Valalská, Sára Čižmarová a Zuzana Drábová. Svätá omša a slávnostné ocenenie sa konali v Kostole sv. Michala Archanjela v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 26. 6. 2018 sa na školskom dvore uskutočnilo branné cvičenie. Starší žiaci súťažili v rôznych disciplínach. Určovali azimut, absolvovali jazdu zručnosti na bicykli, strieľali zo vzduchovky, určovali dopravné značky, dávali prvú pomoc, určovali rastliny a liečivé bylinky, hádzali s granátom. Mladší žiaci hádzali loptičku do bubna, určovali, čo patrí do lekárničky, obväzovali s obväzom, určovali dopravné značky a jazdili na bicykli.

 • Dňa 25. 6. 2018 na našu školu zavítali policajní psovodi. Mali so sebou troch vycvičených psov. Policajti im postupne pomocou povelov prikazovali vykonávať rôzne úkony. Tieto ukážky boli pre deti veľmi zaujímavé. Videli zásah cvičeného psa, ako zadržal utekajúcu osobu. Nakoniec sa všetci žiaci povozili v policajnom aute.

 • Naši druháci, dňa 8.6.2018, navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. Mali možnosť vidieť umelecko–historickú expozíciu (zariadené miestnosti kaštieľa, galériu panovníkov, zbrane, ...), prírodovednú expozíciu (živočíšstvo Horného Zemplína) a expozíciu ľudovej architektúry a bývania.

 • Posledné stretnutie žiakov v tomto školskom roku z krúžkov výtvarný a tvorivá dielňa sa uskutočnilo v Kaštieli v Snine. Žiaci si mohli prezrieť výstavu stavebníc Lego s názvom Iná kocka. Rôzne dopravné prostriedky zložené z kociek Lega tam vystavoval dospelý fanúšik tejto stavebnice V. Bartuš. Cestou sa žiaci osviežili zmrzlinou.

 • Toho roku sa nazbieralo 17 494 kg papiera. Najusilovnejší zberatelia: Samuel Lojan 1. A - 2 222 kg, Matúš Lojan 4. A - 1 850 kg a Norbert Čižmár 8. B - 803 kg, Bianka Ondiková 7. A - 653 kg, Filip Gnip 2. B - 610 kg, Adam Sabo 2. A – 548 kg, Zuzka Štofiková 7. A - 491 kg, Ľuboš Valko 7. A – 464 kg, Tobias Kováč 3. B – 436 kg, Hana Buriková 7. A – 353 kg, Peter Dzurovej 8. B – 335 kg, Bianka Ďuríková 4. A – 320 kg. Vyhodnotenie tried: 1. A – 3 712 kg, 4. A - 2 735 kg, 7. A - 2 565 kg.

 • Aj toho roku sa žiaci z krúžkov tvorivá dielňa a výtvarného krúžku zapojili do 4. ročníka výtvarnej súťaže Andreja Smoláka: Mýty a legendy nášho kraja. Maľovali kňažnú Nastasiu, Fedora Hlavatého, Dida Beskyda a tiež aj ľudovú pieseň. Súťažilo 21 škôl zo Sninského okresu, ktoré poslali 284 výtvarných prác. V 2. kategórii mladších žiakov získala 2. miesto Nikola Galajdová z 1. A. Cenu starostu obce Belá nad Cirochou Jána Vajdu získali súrodenci Jozef a Matej Čižmárovi, Čestné uznanie riaditeľa Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka získal Richard Burík zo 4. A. V 4. kategórii ZUŠ získala 2. miesto Emma Hašuľová zo 4. A. Srdečne blahoželáme.

 • Do projektu „Adoptuj si kravičku“ sa na našej škole zapojili 3 triedy: 4. A, 5. A a 7. A s triednymi učiteľkami Karľovou, Komárovou a Dunajovou. Keď nazbierali určitý počet kódov zo slovenských mliečnych výrobkov, splnili podmienku adopcie. Svojej kravičke dali meno a mohli sa o ňu virtuálne starať. Dňa 22. 6. 2018 bol na mliečnych farmách na celom Slovensku Deň otvorených dverí a naši žiaci sa išli pozrieť za svojimi adoptovanými kravičkami do Uliča. Po farme ich sprevádzal zootechnik a ukázal im tie adoptované, ale aj malé týždňové teliatka, jalovičky aj dospelé kravičky. Cestou naspäť si ešte prezreli v Uliči výstavu miniatúrnych drevených kostolíkov.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
  Komenského 64/17
  067 81 Belá nad Cirochou
 • ZŠ - 057 7683144
  MŠ- 057 7683 577
  ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria