Navigácia

Projekty

Školský rok 2017/2018

eTwinning

Žiaci našej školy sa v rámci projektu eTwinning zapojili do spolupráce so zahraničnými školami.

 

Projekt: Global Christmas wishes

 je projekt, v ktorom si veľa krajín Európy vymieňa vianočné pohľadnice a pozdravy. My sme sa zapojili tiež a vyrobili sme okolo 30 pohľadníc a poslali sme ich aj do týchto krajín: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Veľká Británia, Litva, Grécko, Rumunsko, Švédsko, Taliansko, Španielsko.....

Dostali sme tiež okolo 30 krásnych pohľadníc, a dúfame, že do Vianoc ešte nejaké prídu.

May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!

We wish you Merry Christmas and Happy New Year !

 

Projekty:  Let´s talk about our lives           and            Pen – friends

 

-         sú projekty, v ktorých sú zapojení žiaci 5, 6 a 8 ročníka. Žiaci si dopisujú so žiakmi z Poľska, Litvy a Grécka.

-         Vyrobili sme plagát, v ktorom sa žiaci predstavili, druhý plagát je opis obce Belá nad Cirochou a tretí je o Vianociach a našich tradíciách, kde pripájame aj vyrobené vianočné pohľadnice. Vďaka tomu si žiaci rozvíjajú znalosti z anglického jazyka. Spoznávajú žiakov iných krajín, zvyky, kultúru a tradície.

 

A  čo je eTwinning?

     “e” – elektronické, európske

         “twinning” – párovanie, sieťovanie

-         Program pre podporu medzinárodnej spolupráce materských, základných a stredných škôl

-         Program podporujúci spoločné medzinárodné projekty žiakov a učiteľov na diaľku prostredníctvom IKT

 

eTwinning poskytuje...

-         Virtuálne prostredie pre vyhľadávanie škôl v Európe

-         Priestor pre spoluprácu – Twinspace

-         Zaisťuje metodickú podporu pri realizácii medzinárodných projektov

 

Ciele programu eTwinning sú

-         Podporiť spoluprácu medzi európskymi školami

-         Pripraviť žiakov na život, štúdium a prácu v Európe

-         Zvýšiť kvalitu výuky, uplatňovanie princípov projektovania vyučovania vo výuke

-         Rozvíjať jazykové kompetencie a informačnú gramotnosť

-         Výmena skúseností medzi partnerskými školami

-         Integrovať medzinárodné internetové projekty do života školy (školského vzdelávacieho programu )

 

Pre koho je eTwinning určený?

-         Učitelia, riaditelia, správcovia školských knižníc a iní zamestnanci škôl

-         Školy z členských štátov Európskej únie, Bulharska, Nórska a Islandu.

-         Materské, základné a stredné školy (vo veku 3 – 19 rokov )

 

Prečo sme sa zapojili?

-         Motivujeme študentov tým, že budeme robiť niečo netradičné, nové a zaujímavé

-         Využívame IKT, čo skracuje vzdialenosti a umožňuje spoznávať iných a spolupracovať

-         Spoznávame vzdelávacie systémy v iných európskych krajinách

 

      Čo získame?

-         Zoznámime sa a vymeníme si nápady s inými učiteľmi a obohatíme svoje skúsenosti

-         Dozvieme sa niečo o iných kultúrach a zoznámime iných s našimi

-         Rozvinieme spoluprácu v rámci svojej školy, zavedieme medzipredmetové vyučovanie a tak si rozšírime vlastné vedomosti i z iného predmetu či odboru

-         Zlepšíme si znalosti cudzieho jazyka

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou
    Komenského 64/17
    067 81 Belá nad Cirochou
  • ZŠ - 057 7683144
    MŠ- 057 7683 577
    ŠJ- 057 7683578

Fotogaléria